Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko Pracownika Socjalnego w Dziale Pomocy Środowiskowej