Informacja o wynikach naboru na stanowiska Pracownika Socjalnego