Informacja o wyborze oferty na wykonywanie usługi udzielenia schronienia i zapewnienia wyżywienia dla osób bezdomnych

DrukujGeneruj PDF

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasku zawiadamia, że dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na wykonywanie usługi dotyczącej udzielenia tymczasowego całodobowego schronienia oraz zapewnienia wyżywienia w schronisku dla osób bezdomnych wraz z zapewnieniem niezbędnych warunków socjalnych dla osób bezdomnych oraz prowadzenie pracy socjalnej mającej na celu pomoc w załatwianiu podstawowych spraw życiowych, rozwinięcie lub wzmocnienie aktywności i samodzielności osób bezdomnych, przywracanie do życia w społeczeństwie oraz usamodzielnienie tych osób.

Załączniki: