Informacja o nierozstrzygnięciu naboru na stanowisko pracownika socjalnego