500 + BŁĘDY WE WNIOSKACH SKŁADANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

DrukujGeneruj PDF

W celu usprawnienia obsługi wniosków elektronicznych Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasku informuje o najczęściej popełnianych błędach w składaniu wniosków drogą elektroniczną:

  1.  brak wskazania pierwszego dziecka w składzie rodziny, w przypadku wnioskowania o świadczenie wychowawcze wyłącznie na drugie i kolejne dzieci,
  2.  brak wskazania współmałżonka w składzie rodziny,
  3. brak numeru PESEL członków rodziny,
  4. kierowanie wniosków do  niewłaściwego ośrodka pomocy bądź innej instytucji realizującej program 500 +
  5. niekompletne dane teleadresowe wnioskodawcy
     

W związku z powyższym prosimy o kontakt telefoniczny z sekcją świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego (tel. 43 676 27 00) celem sprawdzenia wniosku składanego drogą elektroniczną.

Prosimy także o wpisywanie numeru telefonu kontaktowego (pomimo, że  jest on nieobowiązkowy)  pozwoli nam to na szybszy kontakt w  sprawie świadczenia wychowawczego.

W przypadku nieprawidłowo złożonego wniosku będą Państwo powiadomieni drogą papierową lub w formie elektronicznej.